باشگاه مشتریان سوپرمارکت اینترنتی مارکت مال

شما با عضویت در باشگاه مشتریان میتوانید امکاناتی از جمله خرید اعتبـاری، دریافت امتیـاز، مشاهده سابقه خریـد ، اطلاع رسانی از تخفیفات ویژه و ... دریـافت نمایید.


شما با عضویت در باشگاه مشتریان میتوانید امکاناتی از جمله خرید اعتبـاری، دریافت امتیـاز، مشاهده سابقه خریـد ، اطلاع رسانی از تخفیفات ویژه و ... دریـافت نمایید.