معرفی سوپرمارکت اینترنتی مارکت مال در صدا و سیما

سوپرمارکت اینترنتی مارکت مال به عنوان بزرگترین سوپر مارکت اینترنتی ایران در برنامه خانواده کانال دو صدا و سیما معرفی گشت